Pokazy 2016

POKAZ SZABLISTÓW

SzablisciTowarzystwo Szablistów to grupa miłośników historii XVII wiecznej Polski. Założona została ponad 20 lat temu przez legendarnego polskiego szermierza Wojciecha Zabłockiego w celu dokonania rekonstrukcji sposobu posługiwania się i walki ciężką szablą XVII wieczną. Obecnie Towarzystwo Szablistów łączy umiejętności szermiercze z zamiłowaniem do jazdy konnej odtwarzając postać XVII szlachcica i żołnierza, członka chorągwi pancernej. Grupa pokazuje nie tylko uzbrojenie, ale również stroje typowe dla odtwarzanej epoki, jest też kopalnią wiedzy na temat obyczajowości i sarmackiej kultury.


 Chorągiew Sandomierska pod dowództwem Macieja Burego


 Dama w damskim siodle


 


Pozycjonowanie Warszawa - SEOFUTURE